ŚWIDNICKIE CENTRUM OPTYCZNE

Świdnica, ul. Daleka 11

Rejestracja: 74 / 852 05 41 lub 519 422 294

E-mail: optyk@optometriaswidnica.pl

www.joannakozlowiecka.pl